DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,


Tüm Dünya’nın içinde bulunduğu COVID-19 pandemi döneminde, siz değerli meslektaşlarımızın sağlığı Türk Androloji Derneği Yönetimi için öncelik taşımaktadır. Bu öncelik doğrultusunda, bilim ve eğitim faaliyetlerinin de devamlılığı gerekmektedir.


Eğitim ve bilime ara vermemek adına, Güncel Androloji Sempozyumumuzu 14-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Online olarak gerçekleştirme kararını almış bulunmaktayız.


Kongremizin sizlerin katılımları ile fiziki kongrenin bilimsel ve sosyal eksikliğini hissettirmeden, aynı heyecan ve doyurucu bilimsel oturumlarla gerçekleştirileceğinden şüphemiz yoktur.


Katılımınız ile sanal da olsa bir araya gelmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.


Saygılarımızla,


Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu Adına,
Prof. Dr. Barış Altay
BaşkanONURSAL BAŞKAN

 • Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu

BAŞKAN

 • Prof. Dr. Barış Altay

GENEL SEKRETER

 • Prof. Dr. Mustafa F. Usta

SAYMAN

 • Doç. Dr. Memduh Aydın

ÜYELER

 • Prof. Dr. Sefa Resim
 • Prof. Dr. Murat Çakan
 • Prof. Dr. Fikret Erdemir
 • Prof. Dr. Metin Öztürk

GENEL BİLGİLER

Online Sempozyum Giriş Şifreleri
Tüm katılımcılar sempozyum süresince, tüm bilimsel ve sosyal etkinlik alanlarına, kayıt sonrasında kendilerine mail olarak iletilecek, şifreleri ile giriş yapabilecektir.

Her katılımcı için oluşturulmuş sistem giriş şifreleri, tekil cihaz kullanımına uyumlu olup, eş zamanlı aynı şifre ile birden fazla cihazdan giriş yapılamayacaktır.

Kredilendirme
Sempozyum Türk Tabipleri Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Katılım Sertifikaları
Online sempozyuma kayıt yaptıran ve bilimsel programa %50 oranında katılım gösteren katılımcılar, katılım sertifikalarını etkinlik bitimi itibari ile şifreleri ile kendileri düzenleyebilecek ve mail olarak sertifikalarını alabilecektir.BİLİMSEL PROGRAM


Bilimsel Programı Görüntülemek için Tıklayınız

14 Ekim 2020, Çarşamba

17:45 - 18:00 AÇILIŞ TÖRENİ
M. F. Usta
Türk Androloji Derneği Genel Sekreteri
18:00 - 19:00 OTURUM 1
Oturum Başkanı: B. Altay
18.00 - 18.20 Non-obstruktif azospermide micro-TESE: önemli yenilikler B. Altay
18.20- 18.40 Recent advanced techniques and future directions on the expansion and storage of human spermatogonial stem cells D. Lamb
18.40 - 19.00 New strategies to increase serum testosterone D. Lamb
19:00 - 20:20 OTURUM 2
Oturum Başkanı: B. Semerci
19.00 - 19.20 Advances in the treatment of ED: what’s new and upcoming? N. Bennett
19.20 - 19.40 Penile prosthesis prophylaxis: Is it different in patients with risk factors? N. Bennett
19.40 - 20.00 Penil Protez uygulamalarında Ektopik Rezervuar yerleştirilmesi: Hangi hastada, ne zaman? M. F. Usta
20.00 - 20.20 Peyronie hastalığı cerrahi tedavisinde rekonstrüksiyon ve penil protez teknikleri A. Kadıoğlu
20.20 - 20.50 UYDU SEMPOZYUMU
Tadalafilin 15 yıllık serüveni
Moderatör: A. Kadıoğlu
Konuşmacılar: İ. Orhan, E. Kılıç
20:50 - 22:10 OTURUM 3
Oturum Başkanı: A. Kadıoğlu
20.50 - 21.10 Surgical Treatment of proximal and distal obstruction: An overview R. Brannigan
21.10 - 21.30 Sperm recovery and ICSI outcome with non-obstructive azoospermia F. Fusco
21.30 - 21.50 Guideline based approach to male fertility preservation in children and men at significant risk after gonadotoxic therapy R. Brannigan
21.50 - 22.10 Strategic therapies for ejaculatory disorders and ED in the infertile man F. Fusco

15 Ekim 2020, Perşembe

18:00 - 19:05 OTURUM 4
Oturum Başkanları: B. Gümüş, İ. Ahmedov
18.00 - 18.20 Aşkın son sözü C. Güleç
18.20 - 18.35 Kadın genital estetik ameliyatları yapılmalı mı? S. Bahadır
18.35 - 18.50 Li-ESWT uygulamalarında hasta, enerji kaynağı ve protokollerin seçimi M. Çeltik
18.50 - 19.05 Prematür ejakülasyonda güncel tedavi ve gelecek E. Ateş
19:05 - 19:35 OTURUM 5
Oturum Başkanları: O. Ekmekçioğlu, S. Azizov
19.05 - 19.20 Penisin boyu mu, kalınlığı mı, işlevi mi önemlidir? H. Erol
19.20 - 19.35 Penis uzatma ve kalınlaştırma yöntemleri yapılmalı mı? (cerrahi+konservatif) M. Çakan
19.35 - 20.05 UYDU SEMPOZYUMU
20 Soruda testosteron yetersizliği
Moderatör: A. Kalkanlı
Konuşmacılar: A. Kadıoğlu, M. F. Usta, İsa Özbey
20.05 - 21.05 Oral Sunu Oturumu - 1
Oturum Başkanı: B. Gümüş
21.05 - 22.05 Oral Sunu Oturumu - 2
Oturum Başkanı: F. Erdemir

16 Ekim 2020, Cuma

18:00 - 18:45 OTURUM 6
Oturum Başkanı: Ö. Yaman
18.00 - 18.15 BPH’ya bağlı AÜSS medikal tedavisinde 2020 kılavuzunda yenilikler M. Öztürk
18.15 - 18.30 BPH cerrahi tedavisinde ‘Altın Standart’ arayışları var mı? M. Arslan
18.30 - 18.45 Pelvik ağrı sendromlu ve prostatit olgularında ED yönetimi F. Erdemir
18:45 - 19:45 OTURUM 7
Oturum Başkanı: İ. Özbey
18.45 - 19.00 IVF çağında Varikoselektomi: Yeni endikasyonların gözden geçirilmesi S. Çayan
19.00 - 19.15 Erkek infertilitesinde genetik inceleme teknikleri H. Gürkan
19.15 - 19.30 Erkek infertilitesinde medikal tedavi: Kanıta dayalı verilerin gözden geçirilmesi Ö. Yaman
19.30 - 19.45 Erkek infertilitesinde tamamlayıcı tıp uygulamaları: Kanıt düzeyi nedir? L. Canat
19:45 - 20:15 UYDU SEMPOZYUMU
Tamamlayıcı tedavilerin varikoselli hastalarda, varikoselektomi sonrası ve ÜYTE süresince kullanımı
Moderatör: A. Kadıoğlu
Konuşmacılar: G. M. Busetto, S. Gönültaş
20:15 - 21:10 OTURUM 8
Oturum Başkanları: A.Armağan, E. Uçaner
20.15 - 20.35 What is the current status of PRP and stem cell in erectile dysfuntion treatment? N. Bennett
20.35 - 20.55 Testosteron Yetersizliği: Tanı ve tedavisinde kılavuzların eleştirel analizi İ. Özbey
20.55 - 21.10 Radikal pelvik cerrahi sırasında kavernozal sinirin korunması: Kritik cerrahi basamaklar E.V. Küçük
21.10 - 22.10 Oral Sunu Oturumu - 3
Oturum Başkanı: M. Öztürk

17 Ekim 2020, Cumartesi

09:30 - 19:30 Genç Uzman ve Asistanlar için Androlojinin ABC’si
09:30 - 11:10 Anatomi
Oturum Başkanı: A. Kadıoğlu
09:30 - 09:50 Varikosel ve testis torsiyonu açısından testis vasküler sistem anatomisi S. Çayan
09:50 - 10:10 TUR ED açısından distal ejakülatör kanal anatomisi İ. Orhan
10:10 - 10:30 Penis cerrahisi açısından nörovasküler bundle anatomisi A. Kadıoğlu
10:30 - 10:50 BPH patofizyolojisi ve tedavisi açısından prostatın zonal anatomisi ve histolojisi A. Atan
10:50 - 11:10 Mikrocerrahi açıdan ve vas deferens ve epididim anatomisi A. Kadıoğlu
11:20 - 11:40 UYDU SEMPOZYUMU
Erektil Disfonksiyonda Tadalafil 5 mg
Moderatör: B. Altay
Konuşmacı: M. F. Usta
11:45 - 12:25 Fizyoloji
Oturum Başkanları: S. Resim, S. Shavakhabov
11:45 - 12:05 Ereksiyon ve detümesans hemodinamiği ve moleküler biyolojisi M. F. Usta
12:05 - 12:25 Spermatogenez, spermiyogenez ve spermin genital trakttaki yolculuğu B. Altay
12:40 - 14:40 Patofizyoloji
Oturum Başkanı: M. Öztürk
12:40 - 13:00 Penil hemodinaminin değerlendirilmesi (Doppler, NPT, kavernozografi) M. Aydın
13:00 - 13:20 İdeal semen analizi nasıl yapılır? Semen analizinde problemler ve çözümleri G. Aktan
13:20 - 13:40 İnfertile erkeğin değerlendirilme algoritmi E. Kandıralı
13:40 - 14:00 İnfertile erkeğin değerlendirilmesinde radyolojik testler İ. Mihmanlı
14:00 - 14:20 Prematür ejakülasyonda serebral ve periferik biyokimya K. Önem
14:20 - 14:40 PDE5 inhibitörlerinin etkinliğinin optimize edilmesi M. Kadıhasanoğlu
14:45 - 15:45 Androlojide deney hayvanı modelleri
Oturum Başkanı: F. Erdemir
14:45 - 14:55 Varikosel deney hayvan modelleri T. İpekçi
14:55 - 15:05 Peyronie deney hayvan modelleri S. Gönültaş
15:05 - 15:15 Priapizm deney hayvan modelleri A. Armağan
15:15 - 15:25 Erektil disfonksiyon deney hayvan modelleri (kavernozal sinir stimulasyonu) A. Çolakerol
15:25 - 15:35 Testis torsiyonu (iskemi-reperfüzyon) deney hayvan modelleri F. E. Sadioğlu
15:35 - 15:45 Distal ejakülatör kanal patolojisi modeli N. C. Çilesiz
15:50 - 16:20 UYDU SEMPOZYUMU
Penis protez teknolojisinde ve tekniğinde yenilikler
Moderatör: A. Kadıoğlu
Konuşmacı: A. C. Kramer
16:25 - 17:05 Yardımcı üreme teknikleri
Oturum Başkanı: İ. Orhan
16:25 - 16:45 Ürologların kadın reproduktif sistem değerlendirilmesinde kardinal testler hakkında bilmesi gerekenler B. Baysal
16:45 - 17:05 Spermin IVF laboratuvarındaki serüveni (IUA IVF ICSI) S. Bulgurcuoğlu
17:10 - 18:25 Poliklinik Zamanı
Oturum Başkanı: M. Çakan
                                    Genital bölge viral patolojilerinde değerlendirme ve tedavi
17:10 - 17:25 Dermatolog bakışı Ö. Dicle
17:25 - 17:40 Ürolog bakışı M.Çilli
17:40 - 17:55 ED ve prematür ejakülasyon psikiyatrik değerlendirme A. Gürbüz Tükel
17:55 - 18:10 Kadın cinsel fonksiyon bozukluğunda değerlendirme E. Yeni
18:10 - 18:25 İnkontinans ve kadın cinsel fonksiyon bozukluğu M. Dinçer
18:30 - 19:00 Türkiye ve Dünya’da Androlojinin Tarihi İ. Orhan
19:00 - 19:30 Akılcı İlaç Uygulamaları Oturumu
Konuşmacı: F. Erdemir

BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin Online sempozyum web sitesi www.guncelandroloji.com üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 15 Eylül 2020

Online Sempozyumda sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde programa aktarılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile Türkçe ve İngilizce olarak toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
 • Metin tek paragraf olmalıdır. 1 adet resim / 1 adet tablo / 1 adet video eklenebilir.
 • Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 • Online Abstract Module'ü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Eylül 2020

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin Online Sempozyum kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Kabul edilen tüm bildiriler online olarak, sistem üzerinden sunulabilecektir.
KAYIT ÜCRETLERİ

Kayıt ve Teknoloji Erişim Paketi Ücreti 1.900.-TL + KDV

Katılımcı giriş şifresi, kayıt işlemi sonrasında dijital olarak katılımcılara gönderilecektir.
Katılımcı şifrelesi ile;
 • Bilimsel program dahilinde tüm programlara katılım sağlanacaktır.
 • Firma tanıtım alanlarına online olarak giriş sağlanacaktır.
 • Tüm katılımcılar her bir oturum için konuşmacılara sorular sorabilir. Aynı zamanda her bir oturumun konuşmacısı sistem aracılığı ile bu sorulara cevaplayabilir.
 • Her bir katılımcı, bir diğer katılımcıya konuşma isteği görderebilir, isteği alan katılımcı kabul ederse iki konuşmacı arasında bir konuşma oluşturulabilir.
 • Bilimsel programın %50’sinin takip edilmesi koşulu ile katılım belgesi dijital olarak sistem üzerinden oluşturulabilecektir.
Her katılımcı şifresi kişiye özel oluşturulacak olup, aynı şifre ile tek bir cihazdan bağlantı yapılabilecektir. Eş zamanlı iki cihazdan, aynı şifre ile bağlantı yapılamayacaktır.

HESAP BİLGİLERİ

GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU HESAP BİLGİLERİ

Banka Adı: Garanti Bankası
Şube Adı: Valikonağı Şubesi (Şube Kodu: 183)
Hesap Adı: Figür Kongre ve Organizasyon Tic. A.Ş.
Hesap No: 6296194
IBAN No: TR15 0006 2000 1830 0006 2961 94


İADE & İPTAL ŞARTLARI

 • 24 Ağustos 2020 tarihinden sonra iptal/iade kabul edilmeyecektir.
 • 5 Ekim 2020 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir.


BİLİMSEL SEKRETARYA

   Türk Androloji Derneği
   Cemil Aslan Güder Sok. İdil Apt. B Blok D.1 34349 Gayrettepe / İstanbul
   +90(212) 288 50 99        +90(212) 288 50 98
   androloji@androloji.org.tr
   www.androloji.org.tr

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

   FİGÜR KONGRE ve ORGANİZASYON A.Ş
   19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4 34360 Şişli / İstanbul - Türkiye
   +90(212) 381 46 00 Pbx      +90(212) 258 60 78
   androloji@figur.net
   www.guncelandroloji.com

<% page = Request.Querystring ("page") if page="" then %> <%end if%>


Kongre özet kitabı yayınlanmıştır. Görüntülemek için tıklayınız.