• 11 - 13 Mayıs 2018

  Hilton Bodrum Türkbükü

 • GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU

  11 - 13 Mayıs 2018

  Hilton Bodrum Türkbükü

 • GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU

  11 - 13 Mayıs 2018

  Hilton Bodrum Türkbükü

 • GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU

  11 - 13 Mayıs 2018

  Hilton Bodrum Türkbükü

 • GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU

  11 - 13 Mayıs 2018

  Hilton Bodrum Türkbükü

DAVET


Değerli meslektaşlarımız...


Türk Androloji Derneği bilim ve eğitim politikası doğrultusunda, 11 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bodrum’da “Güncel Androloji Sempozyumu” düzenlenecektir. Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu olarak; sizleri ülkemizin adeta cennet köşelerinden biri olan güzel Bodrum’da ağırlamaktan onur duyacağız.


Türk Androloji Derneği kuruluşundan günümüze ve 25 yılı aşan bir sürede; her zaman en önemli hedefi olan ‘Güncel Bilgi’nin paylaşımı amacıyla, bu sempozyumda yine ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış bir bilimsel kadro ile çok verimli bir toplantı düzenlemeyi hedeflemektedir.


Günümüze kadar düzenlemiş toplantılara göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve destek, hiç şüphesiz ki bir öncekinden çok daha doyurucu toplantıların düzenlenmesi konusunda hepimizi teşvik etmiştir. Bodrum’da düzenlenecek toplantıya da katılım ve desteğinizin bu toplantının bilimsel kalitesini arttıracak en önemli unsur olacağı şüphesizdir.


Bodrum ülkemizin turizm yanında kültürel zenginlikler açısından da en önemli merkezlerinden birisidir. Bu bağlamda, gerek bilimsel gerekse sosyal açıdan da unutulmaz bir toplantı geçirmenizi dileriz.


Tüm meslektaşlarımızla 11 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bodrum’da yapılacak ‘Güncel Androloji Sempozyumu’nda görüşmek ve güzel bir hafta sonu geçirmek umuduyla...


Saygılarımızla,


TAD Yönetim Kurulu

ONURSAL BAŞKAN

 • Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu

BAŞKAN

 • Prof. Dr. Mustafa F. Usta

GENEL SEKRETER

 • Prof. Dr. Barış Altay

BİLİMSEL KURUL BAŞKANI

 • Prof. Dr. Selahittin Çayan

SAYMAN

 • Doç. Dr. Memduh Aydın

ÜYELER

 • Prof. Dr. Ramazan Aşcı
 • Prof. Dr. Abdullah Armağan
 • Prof. Dr. Ali Atan
 • Prof. Dr. İrfan Orhan

GENEL BİLGİLER


Sempozyum Yeri: Hilton Bodrum TürkbüküSempozyum Tarihi: 11 – 13 Mayıs 2018

Yaka Kartı: Sempozyum süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

Katılım Belgesi: Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mayıs 2018 tarihinde dağıtılacaktır.

Davet Mektubu: Sempozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları organizasyon sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda katılımcı göndermek isteyen kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İptal Koşulları: Yapılan kayıt ve konaklama rezervasyonlarının 16 Şubat 2018 tarihine kadar iptali durumunda %50’si iade edilecek olup, 16 Şubat 2018 tarihinden sonra iptali durumunda kayıt ve konaklama ücretlerinin hiçbir şekilde iadesi yapılmayacaktır.

Bildiri Özeti: Bildiriler abstractModule bildiri sistemi kullanılarak www.guncelandroloji.com web sitesi üzerinden online olarak gönderilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basım yapılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Önemli Tarihler:
 • Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih: 30 Mart 2018
 • İndirimli Kayıt İçin Son Tarih: 16 Şubat 2018
 • İndirimli Konaklama İçin Son Tarih: 16 Şubat 2018

BİLİMSEL PROGRAM

11 MAYIS 2018, CUMA

SAAT DETAYANA SALON
13.00 - 16.30 Asistanlar İçin EBU Sınavı Hazırlık Kursu
Oturum Başkanları: A. Barış Altay-M. Önder Yaman
13.00 - 13.15 Spermatogenez ve Sperm Fizyolojisi
A. Barış Altay
13.15 - 13.30 Erkek İnfertilitesinde Değerlendirme
M. Önder Yaman
13.30 - 13.45 Erkek İnfertilitesinde Medikal Tedavi
Sefa Resim
13.45 - 14.00 Erkek İnfertilitesinde Varikosel Cerrahisi
Selahittin Çayan
14.00 - 14.15 Erkek İnfertilitesinde Cerrrahi Yollardan Sperm Elde Edilmesi
Ateş Kadıoğlu
14.15 - 14.45 Kahve Arası
Oturum Başkanları: Memduh Aydın, Mustafa Faruk Usta
14.45 - 15.00 Ejakülasyon Fizyolojisi ve Bozuklukları
Ramazan Aşcı
15.00 - 15.15 Ereksiyon Fizyolojisi ve Erektil Disfonksiyon Tanısı
Ahmet Gökçe
15.15 - 15.30 Erektil Disfonksiyonda Medikal Ve Cerrahi Tedavi
Memduh Aydın
15.30 - 15.45 Peyronie Hastalığı ve Tedavisi
Mustafa Faruk Usta
15.45 - 16.00 Priapizm ve Tedavisi
İrfan Orhan
16.00 - 16.30 Androlojik Tanı-Tedavi Algoritma Güncellemesi (Interaktif Olgu Sunumları)
Ateş Kadıoğlu


12 MAYIS 2018, CUMARTESİ

SAAT DETAYANA SALON
08.30 - 09.00 Toplantı Açılışı, İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ve Konuşmalar
08.30 - 08.40 TAD Genel Sekreteri
08.40 - 08.50 TAD Başkanı
08.50 - 09.00 TAD Onursal Başkanı
09.00 - 09.45 Pediatrik Androloji
Oturum Başkanı: Sedat Tellaloğlu, İsmet Nane
09.00 - 09.15 Adolesanlarda Varikosel Cerrahisi Gerekli Midir?
Selahittin Çayan
09.15 - 09.30 İnmemiş Testis Teşhis ve Tedavisinde 2018 Algoritmi
Tayfun Oktar
09.30 - 09.45 İnmemiş Testise Bağlı Testiküler Disfonksiyon
Zsolt Kopa
09.45 - 10.30 Prostat Hastalıkları ve Erektil Disfonksiyon
Oturum Başkanı: Ramazan Aşcı
09.45 - 10.00 Kronik Pelvik Ağrı Sendromu ve ED: Olası Ortak Patofizyolojik Mekanizmaların İrdelenmesi
Ramazan Aşcı
10.00 - 10.15 BPH/AÜSS’ye Bağlı ya da BPH/AÜSS Tedavisi Sonucu Gelişen ED’nin Yönetimi
Bülent Erol
10.15 - 10.30 Radikal Pelvik Cerrahi Sonrası Penil Rehabilitasyon Uygulamalarının Kanıta Dayalı Değerlendirilmesi
Trinity J. Bivalacqua
10.30 - 11.00 BPH’ya Bağlı AÜSS’de Cerrahi Tedavi Olgu Sunuları
M. Önder Yaman
11.00 - 12.00 Androlojide Zor Olgular Paneli
Yönetici: Ateş Kadıoğlu
Panelistler: Run Wang, Trinity J. Bivalacqua, Erol Uçaner, İlham Ahmedov
12.00 - 13:00
UYDU SEMPOZYUMU
Yeni bilgiler ışığında Tadalafil ile BPH ve ED’nin tedavisi

Moderatör : Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
Konuşmacılar: Prof. Dr. Önder Yaman, Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta
13.00 - 13.45 Öğle Yemeği
13.45 - 14.30 Peyronie Hastalığında Güncelleme
Oturum Başkanı: Mustafa Faruk Usta
13.45 - 14.00 Medikal Tedavi ve CCH
Mustafa Kadıhasanoğlu
14.00 - 14.15 Cerrahi Tedavi
Ateş Kadıoğlu
14.15 - 14.30 Güncel Temel Bilim Çalışmaları
Run Wang
14.30 - 15.00 Uretra Travması ve Cerrahisi Sonrası ED Tedavisi
Oturum Başkanı: Ramazan Aşçı
14.30 - 14.45 Uretra Travması İlişkili ED’de Patofizyolojik Değerlendirme
Mazhar Ortaç
14.45 - 15.00 Uretra Cerrahisi Uygulamalarında Erektil Fonksiyonun Korunması: İdeal Yöntem Tanımlanabilir mi?
Abdulmuttalip Şimşek
15.00 - 15.30 Priapizm Tedavisinde Tartışmalı Başlıklar
Oturum Başkanı: Run Wang
15.00 - 15.15 Priapizim Tiplerine Göre Güncel Medikal Tedavi Seçenekleri
Trinity J. Bivalacqua
15.15 - 15.30 36 Saati Geçen Iskemik Priapizm Süreçlerinde Kritik Yaklaşım
Fikret Erdemir
15.30 - 16.15 ED Tedavisinin Geleceği
Oturum Başkanları: Ahmet Gökçe, Trinity J. Bivalacqua
15.30 - 15.45 ED Araştırmalarında Hayvan Modelleri
Run Wang
15.45 - 16.00 Kök Hücre ve Doku Mühendislik Uygulamaları
Trinity J. Bivalacqua
16.00 - 16.15 Translasyonel Farmakoterapi
Ahmet Gökçe
16.15 - 16.30 Kahve Arası
16.30 - 17.30 Erkek İndefertilitesinde Temel Bilim Araştırmaları
Oturum Başkanları: A. Barış Altay, Suks Minhas
16.30 - 16.45 Testosteron-spermatogenez ilişkisi
Zsolt Kopa
16.45 - 17.00 In-Vitro Spermatogenez
A. Barış Altay
17.00 - 17.15 Laboratuvardan Kliniğe Kök Hücre Kullanımı
Suks Minhas
17.15 - 17.30 ICSI Uygulamalarında Kullanılan Yeni Teknikler (MACS-PICSI-IMSI)
Suks Minhas
17.30 - 18.00 TESE Negatif hastalarda tetkik yapılması kanıta dayalı mıdır?
Oturum Başkanı: Metin Öztürk
17.30 - 17.45 EVET
Kaan Aydos
17.45 - 18.00 HAYIR
A. Barış Altay
18.00 - 18.30 ED Tedavisinde ESWT: Rutin Uygulama Açısından Veriler Yeterli mi?
Oturum Başkanı: Mustafa Faruk Usta
18.00 - 18.15 EVET
Run Wang
18.15 - 18.30 HAYIR
Trinity J. Bivalacqua
18.30 - 19.00 Cinsel Yol İle Bulaşan Hastalıklarda 2018 Güncellemesi
Oturum Başkanları: İrfan Orhan
18.30 - 18.45 Uretritlerde Güncel Tanı ve Tedavi
Necip Pirinççi
18.45 - 19.00 Genital Sistemin Dermatolojik Hastalıkları
Soner Uzun


13 MAYIS 2018, PAZAR

SAAT DETAYANA SALON
08.30 - 09.00 Onkofertilite
Oturum Başkanı: Abdullah Armağan
08.30 - 08.45 Erişkin Erkek Kanser Hastalarında Fertilitenin Korunması
Abdullah Armağan
08.45 - 09.00 Testis Kanserli Olgularda İnfertilite Tedavisi: Onko-TESE Uygulamaları
Metin Öztürk
09.00 - 10.00 Erkek Orgazm Bozuklukları
Oturum Başkanı: Ramazan Aşçı
09.00 - 09.15 Prematür Ejakülasyonda Sınıflama Ve Yeni Kriterler
Ramazan Aşcı
09.15 - 09.30 Günümüzde PE’de Medikal Tedavi Yaklaşımları
Mustafa Faruk Usta
09.30 - 09.45 Pe’de Alternatif Tedavilerin Güncel Durumu
Haluk Erol
09.45 - 10.00 Geçikmiş Ejakülasyon ve Anejakülasyon Hastalarında Tedavi Seçenekleri
Erhan Ateş
10.00 - 10.30 Kahve Arası
10.30 - 11.30 İnfertilite Tedavisinde 2018 Uygulamaları
Oturum Başkanı: A. Barış Altay
10.30 - 10.45 Obstrüktif Azoospermide Patofizyolojiye Spesifik ve Non-Spesifik (PESA-MESA) Tedavi Seçenekleri
A. Barış Altay
10.45 - 11.00 mTESE: Güncel Veriler
Oğuz Ekmekçioğlu
11.00 - 11.15 İzole Sperm Motilite ve Morfoloji Bozukluklarında Tedavi
İsa Özbey
11.15 - 11.30 Varikosel 2017-2018 Literatür Özetleri
Metin Öztürk
11.30 - 12:15 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Ahmet Gökçe, Murat Çakan

[OP1] Androloji sorgulama formlarının Okunabilirlik ve Anlaşılabilirlikleri
Lütfi Canat

[OP2] Klinefelter Sendromlularda Osteopeni/Osteoporoz Durumlarının Toplum ile Karşılaştırılması
Gökhan Sönmez

[OP3] Genel infertil popülasyonda ve risk faktörü taşımayan özel alt gruplarda, vücut kitle indeksinin sperm parametreleri ve reprodüktif hormonlar üzerine etkileri
Numan Baydilli

[OP4] İnfertil 46 XX Erkek Fenotipli Olguya Klinik, Endokrinolojik ve Genetik Yaklaşım
Ali Çift

[OP5] Oral 5alfa Redüktaz İnhibitörlerinin Rat Modelinde Penil İntrakavernozal Basınçlar ve Penil Morfoloji Üzerine Etkisi
Şahin Kılıç

[OP6] Mikroskobik İngüinal ve Subingüinal Varikoselektominin Etkinlik ve Güvenirliliğinin Karşılaştırılması
Şaban Oğuz Demirdöğen

[OP7] Obezitenin seks hormonları ve semen parametrelerine etkisi
Mehmet Yılmaz

[OP8] Oral İzotretinoin Tedavisinin Sperm Parametrelerini Geliştirici Etkisi: Prospektif Klinik Çalışma
Mehmet Özavcı
12.15 - 13.00 Öğle Yemeği
13.00 - 13.30 TARTIŞMALI POSTERLER OTURUMU
Oturum Başkanları: İsa Özbey, Murat Dinçer
13.30 - 15.00 Poster Turu
13.30 - 14.15 Penis Uzatma Cerrahisinin Rasyonel Değerlendirmesi
Oturum Başkanı: Mustafa Faruk Usta
13.30 - 13.45 Üroloji Bakış Açısı
Murat Çakan
13.45 - 14.00 Plastik Cerrah Gözü ile Penis Uzatma
Erdem Güven
14.00 - 14.15 Noninvazif Yaklaşımın Teorik Ve Pratik Gerçekleri
Tümay İpekçi
14.15 - 15.00 Testosteron Replasman Tedavisinde (TRT) Güncel Tartışmalar
Oturum Başkanı: Ali Atan
14.15 - 14.30 TRT Hasta Seçiminde Güncel Yaklaşım
Eyüp Veli Küçük
14.30 - 14.45 Günümüzde “İdeal’’ Tedavi Uygulaması var mıdır?
Abdullah Armağan
14.45 - 15.00 TRT Sonrası Artmış Prostat Kanseri ve Kardiyovasküler Hastalık Riski: Bilimsel Gerçek mi? Gereksiz Korku mu?
Ali Atan
15.00 - 15.45 Zor Penil Protez Uygulamalarında Kritik Noktalar
Oturum Başkanı: Memduh Aydın
15.00 - 15.15 Fibrotik Korpus Kavernozumda Penil Protez Cerrahisi
Memduh Aydın
15.15 - 15.30 Neofallus Olgularında Penil Protez Cerrahisi
Melih Çulha
15.30 - 15.45 Radikal Pelvik Cerrahi Sonrası Penil Protez Cerrahisi
Bilal Gümüş
15.45 - 16.00 Kahve Arası
16.00 - 16.30 Erkek İnfertilitesinde Hormonal Tedavi ve Fitoterapi
Oturum Başkanı: A. Barış Altay
16.00 - 16.15 Hipogonadotropik Hipogonadizmde Tedavi Seçenekleri
Murat Şamlı
16.15 - 16.30 Erkek İnfertilitesinde Fitoterapi
Lütfi Canat
16.30 - 17.45 Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluklarına Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanı: Ceyda Güvenç
16.30 - 16.45 Kadın İnkontinansı ve Cinsel Disfonksiyonu
Murat Dinçer
16.45 - 17.00 Hipoaktif Cinsel İstek Hastalığında Tanı ve Tedavi
Ercan Yeni
17.00 - 17.15 Kadın Uyarılma ve Orgazm Bozukluklarının Tedavisinde Hormonal ve Non-Hormonal Tedavi Stratejileri
Evrim Yılmazer
17.15 - 17.30 Vajinismus; Tanıdan Tedaviye Doğrular Yanlışlar
Ceyda Güvenç
17.30 - 18.00 Akılcı İlaç Kullanımı
Ramazan Aşcı


BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin sempozyum web sitesi www.guncelandroloji.com üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 30 Mart 2018

Sempozyumda sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile Türkçe ve İngilizce olarak toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
 • Metin tek paragraf olmalıdır. 1 adet resim / 1 adet tablo / 1 adet video eklenebilir.
 • Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 • Online Abstract Module'ü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 30 Mart 2018

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin sempozyum kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ 16 Şubat 2018 ve Öncesi 16 Şubat 2018 ve Sonrası
Uzman 650 ₺ 750 ₺
Firma Temsilcisi 500 ₺ 600 ₺

* Yukarıdaki fiyatlara KDV %18 ilave edilecektir.
  Kayıt bedeline dahil hizmetler aşağıdaki gibidir;
  - Kongre bilimsel programına katılım.
  - Kongre Sergi Alanına giriş.
  - Kongre Program&Özet Kitabı
  - Sempozyum Çantası
  - Yaka Kartı
  - Katılım Sertifikası

HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri Tic. A.Ş.
Banka Adı: Garanti Bankası Valikonağı Şubesi
Şube Kodu: 183
Hesap No: 6296194
IBAN No: TR15 0006 2000 1830 0006 2961 94


İADE & İPTAL ŞARTLARI

 • Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri’ne yazılı olarak yapılan kayıt rezervasyonları iptal taleplerinde 16 Şubat 2018 tarihine kadar toplam bedelin %50’si iade edilir.
 • 16 Şubat 2018 tarihinden sonra gelecek kayıt iptal taleplerinde yatırılan bedelin hiçbir şekilde iadesi yapılmayacaktır.
 • İsim değişikliği her zaman yapılabilir.


KONAKLAMA ÜCRETLERİ

KONAKLAMA OTELİ 16 Şubat 2018 ve Öncesi 16 Şubat 2018 ve Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Hilton Bodrum Türkbükü Hotel 1.850 ₺ 1.225 ₺ 2.125 ₺ 1.400 ₺
Dış Katılımcı** 1.050 ₺

- Yukarıdaki fiyatlara KDV %8 ilave edilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara Hilton Bodrum Türkbükü Hotel’de 2 gece (11 Mayıs girer, 13 Mayıs çıkar) “Her şey dahil” konaklama dahildir.

* Dış Katılım Bedeli
Kongrenin tüm konaklama işlemlerinin Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri aracılığı ile yapılması zorunludur. Kongre otellerinde konaklama alınmaması ya da konaklamanın Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri aracılığıyla yapılmaması durumunda kayıt ücretine 3 günlük paket 1.050 TL + %18 KDV dış katılım bedeli eklenecektir. Dış katılım bedelinin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamayacağından ödemenin kayıt ile birlikte tamamlanmasını önemle rica ederiz. Konaklamayan misafirler için uygulanacak olan dış katılım ücretine, bilimsel oturum günlerinde öğle yemekleri, kahve molaları, dâhil olup KDV hariçtir.

Dış Katılım Ücreti Nedir?
Her şey dâhil sistemde çalışan otellerde otel konsepti dâhilinde kongre aktiviteleri süresince tüm bar ve restoranlarda yiyecek ve içecek servisleri ücretsiz sağlanmaktadır. Bu nedenle otele girişlerde kimlik kontrolü yapılmakta ve acente aracılığı ile kongre otellerinde konaklama yapılmaması durumunda hizmetlerin karşılığı olarak otel tarafından dış katılım ücreti alınmaktadır. Bedelin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamamaktadır. Dış katılım ücretine kayıt türü ayırmaksızın tüm katılımcı ve firma temsilcileri tabiidir. Ödemenin kongre öncesinde tamamlanması gerekmektedir.

Firma Temsilcisi Konaklama ve Dış Katılım Ücretleri
Kongremize stant ile katılım gösteren firmalar için firma temsilcisi kaydına dış katılım veya konaklama dâhil değildir. Bunun dışında kongreye katılan tüm firma temsilcileri kayıt veya dış katılım ücretine tabii olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

İade & İptal Şartları

Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri’ne yazılı olarak yapılan konaklama rezervasyonları iptal taleplerinde 16 Şubat 2018 tarihine kadar toplam bedelin %50’si iade edilir. 16 Şubat 2018 tarihinden sonra gelecek konaklama iptal taleplerinde yatırılan bedelin hiçbir şekilde iadesi yapılmayacaktır. İsim değişikliği her zaman yapılabilir.TRANSFER ÜCRETLERİ

TRANSFER ÜCRETLERİ
Tek Yön “Havalimanı – Otel // Otel – Havalimanı” Transfer 175 ₺
Çift Yön “Havalimanı – Otel – Havalimanı” Transfer 350 ₺

- Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV %18 eklenecektir.
- Yukarıda belirtilen transfer bedeli Bodrum Milas Havalimanı ve Kongre Otelleri arasında gerçekleşecek toplu transferler için geçerlidir.
- Dalaman Havalimanı ve Otogar transferleri için lütfen guncelandroloji@figur.net mail adresine mail atınızı.


HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri Tic. A.Ş.
Banka Adı: Garanti Bankası Valikonağı Şubesi
Şube Kodu: 183
Hesap No: 6296194
IBAN No: TR15 0006 2000 1830 0006 2961 94

BİLİMSEL SEKRETARYA

   Türk Androloji Derneği
   Cemil Aslan Güder Sok. İdil Apt. B Blok D.1 34349 Gayrettepe / İstanbul
   +90(212) 288 50 99        +90(212) 288 50 98
   androloji@androloji.org.tr
   www.androloji.org.tr

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

   FİGÜR KONGRE ve ORGANİZASYON A.Ş
   19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4 34360 Şişli / İstanbul - Türkiye
   +90(212) 381 46 00 Pbx      +90(212) 258 60 78
   guncelandroloji@figur.net
   www.guncelandroloji.com


Güncel Androloji Sempozyumu TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından akredite edilmiş olup, 20.5 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir.